Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
Bạn đang ở: Bản tin Quy chế tuyển sinh - đào tạo Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục đại học
Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục đại học

 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013. Khoản 2 Điều 8 của Nghị định quy định: "Thang, bậc lương đối với giảng viên được quy định cụ thể, có sự phân biệt khác nhau giữa năm chức danh: Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp. Chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp"; Khoản 1 Điều 11 của Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Đến nay, Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ chưa được hướng dẫn là quá chậm trễ, gây vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: