Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
Bạn đang ở: Bản tin Học phí Dân lập - Tư thục ĐH Thương mại hỗ trợ 60% mức lương tới sinh viên người dân tộc
ĐH Thương mại hỗ trợ 60% mức lương tới sinh viên người dân tộc

 

 

 Trường Đại học Thương mại vừa thông báo việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học đại học, cao đẳng chính quy tại trường Đại học Thương mại từ năm học 2014 - 2015.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách là sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chính sách này không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên quy định được tính hưởng từ 1 tháng 1 năm 2014.

Từ năm 2015 trở đi, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập chỉ được chi trả từ ngày trường Đại học Thương mại nhận đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Việc hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 cấp 5 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 cấp 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau.

Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật thôi học thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm quyết định kỷ luật có hiệu lực. Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận. Trường hợp sinh viên đã nhận hỗ trợ chi phí học tập mà bị đình chỉ học tập thì nhà trường sẽ thực hiện khấu trừ số tiền tương ứng với số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên nhập học lại.