Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
Bạn đang ở: Bản tin Đề thi & Đáp án Tuyển sinh
Môn LỊCH SỬ (Đề thi tốt nghiệp THPT)

Môn LỊCH SỬ (Đề thi tốt nghiệp THPT)

I. Phần chung dành cho tất cả thí sinh (7 điểm):

 

Câu I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

 

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949).

 

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000).

 

- Các nước Đông Bắc Á.

 

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.

 

- Các nước châu Phi và Mỹ Latin.

 

- Nước Mỹ.

 

- Tây Âu.

 

- Nhật Bản.

 

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh.

 

- Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ 20.

 

- Tổng kết lịch sử hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000.

 

Câu II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

 

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

 

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930.

 

- Phong trào cách mạng 1930-1935.

 

- Phong trào dân chủ 1936-1939.

 

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

 

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946.

 

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).

 

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953).

 

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 -1954)

 

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).

 

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973).

 

- Cuộc chiến tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lạnh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

 

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975).

 

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1975.

 

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986).

 

- Đất nước trên đường đổi mới lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000).

 

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000.

 

II. Phần riêng (3 điểm):

 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu A hoặc B)

 

Câu A: Theo chương trình chuẩn (3 điểm):

 

Nội dung kiến thức gồm phần lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 và lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 2000. Chi tiết gồm các giai đoạn, sự kiện lịch sử như yêu cầu đối với phần đề chung (đã trình bày phần trên).

 

Câu B: Theo chương trình nâng cao (3 điểm):

 

Nội dung kiến thức bao gồm:

 

* Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000. Ngoài các nội dung như yêu cầu đối với thí sinh chương trình chuẩn, phần lịch sử thế giới có thêm yêu cầu kiến thức về các vấn đề Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

 

* Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000. Phần lịch sử Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

 

- Những chuyển biến mới về kinh tế xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

 

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

 

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930.

 

- Phong trào cách mạng 1930-1935.

 

- Phong trào dân chủ 1936-1939.

 

- Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.

 

- Cao trào kháng Nhật cứu nước và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

 

- Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946.

 

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).

 

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953).

 

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc 1953-1954.

 

- Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ hòa bình (1954-1960).

 

* Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam (1961-1965).

 

* Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965-1968).

 

* Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ  (1969-1973).

 

* Cuộc chiến tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lạnh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

 

* Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975).

 

* Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975.

 

* Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986).

 

* Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000).

 

* Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000.

 

Nguồn: Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT)