Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
Bạn đang ở: Bản tin Đề thi & Đáp án Tuyển sinh
Môn HÓA HỌC (Đề thi tốt nghiệp THPT)

Môn HÓA HỌC (Đề thi tốt nghiệp THPT)

* Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu):

- Este, lipit: 2 câu

- Cacbonhidrat: 1 câu

- Amin, Amino Axit, Protein:  3 câu

- Polime, vật liệu polime: 1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ: 6 câu

- Đại cương về kim loại   : 3 câu

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 6 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng: 3 câu

- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ: 6 câu

 

* Phần riêng

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B

 

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat: 2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime: 2 câu

- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 2 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu

 

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat:  2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime: 2 câu

- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 2 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu

 

 

Môn HÓA HỌC (Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên)

 

Tổng số có 40 câu

 

- Este, lipit:  3 câu

- Cacbonhidrat: 2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein: 4 câu

- Polime, vật liệu polime: 2 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ: 6 câu

- Đại cương về kim loại: 4 câu

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 7 câu

- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng: 4 câu

- Phân biệt một số chất vô cơ: 1 câu

- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6 câu