Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
Bạn đang ở: Bản tin Đề thi & Đáp án Tuyển sinh
Đề thi & Đáp án tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2010

Để đọc được, máy bạn phải cài Acrobat Reader. Nhấn vào đây để download nếu chưa có


TUYỂN SINH ĐẠI HỌC


Khối AĐề thi môn Toán

Đề thi môn Lý

Đề thi môn Hóa

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Lý

Đáp án môn Hóa
Khối BĐề thi môn Toán

Đề thi môn Hóa

Đề thi môn Sinh

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Hóa

Đáp án môn Sinh
Khối CĐề thi môn Văn

Đề thi môn Sử

Đề thi môn Địa

Đáp án môn Văn

Đáp án môn Sử

Đáp án môn Địa
Khối DĐề thi môn Toán

Đề thi môn Văn

Đề thi tiếng Anh

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Văn

Đáp án tiếng Anh
Đề thi tiếng Pháp

Đề thi tiếng Nga

Đề thi tiếng Trung

Đáp án tiếng Pháp

Đáp án tiếng Nga

Đáp án tiếng Trung
Đề thi tiếng Đức

Đề thi tiếng Nhật


Đáp án tiếng Đức

Đáp án tiếng Nhật


TUYỂN SINH CAO ĐẲNG


Khối AĐề thi môn Toán

Đề thi môn Lý

Đề thi môn Hóa

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Lý

Đáp án môn Hóa
Khối BĐề thi môn Toán

Đề thi môn Hóa

Đề thi môn Sinh

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Hóa

Đáp án môn Sinh
Khối CĐề thi môn Văn

Đề thi môn Sử

Đề thi môn Địa

Đáp án môn Văn

Đáp án môn Sử

Đáp án môn Địa
Khối DĐề thi môn Toán

Đề thi môn Văn

Đề thi tiếng Anh

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Văn

Đáp án tiếng Anh
Đề thi tiếng Nga

Đề thi tiếng Trung

Đề thi tiếng Pháp

Đáp án tiếng Nga

Đáp án tiếng Trung

Đáp án tiếng Pháp