Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
Bạn đang ở: Bản tin Đào tạo dạy nghề Hơn 13.000 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2015
Hơn 13.000 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2015

 

 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo nghề cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập trên địa bàn tỉnh này trong năm 2015.

Theo đó, trường cao đẳng nghề có 3.135 chỉ tiêu, trong đó cao đẳng nghề công nghiệp là 1.350 chỉ tiêu, cao đẳng nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn; trường trung cấp nghề 10.223 chỉ tiêu phân bổ cho 13 đơn vị và ngành nghề khác nhau. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề trong năm 2015 được phê duyệt là 13.358 chỉ tiêu.

Trường trung cấp nghề số 1 thành phố Thanh Hóa.
Trường trung cấp nghề số 1 thành phố Thanh Hóa.

Việc giải quyết các thủ tục và hướng dẫn các trường triển khai thực hiện được giao cho các đơn vị như: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

Đồng thời các đơn vị nêu trên phải chịu trách nhiệm tuyển sinh đúng đối tượng, đúng chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng và đúng quy định của nhà nước.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề trên địa bàn tỉnh, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tuyển sinh, đào tạo, nội dung chương trình và các điều kiện như: đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy nghề.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan xử lý những sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ vào ngày 20 hàng tháng về Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường trung cấp nghề số 1 thành phố Thanh Hóa.
Đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ việc học, thực hành là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo nghề.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề, các cơ sở khác có tham gia hoạt động dạy nghề. Những đơn vị này đã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng chất lượng dạy nghề vẫn còn hạn chế.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tập trung xây dựng và phát triển mạnh các trường cao đẳng theo hướng đào tạo đa cấp trình độ.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: